Over mij

De corona pandemie is een beproeving voor velen geweest. Niet in het minst voor de werknemers die hun baan hebben verloren, de studenten die een stage zochten, dan wel opeens hun hele sociale leven kwijt waren. Sommige groepen in onze samenleving zijn harder geraakt dan anderen. Maar ook de gelukkigen zoals mijzelf die vanuit huis konden werken; het virtuele werken kan de persoonlijke connectie niet geheel vervangen met eenzaamheid en minder sociale cohesie tot gevolg. Inclusie is volgens mij de sleutel tot meer sociale cohesie in de samenleving én op de werkvloer. Ik geloof erin dat elke werknemer tot bloei kan komen of kan stralen als een ‘Sparkling Gem’ als de condities er zijn om dat talent boven water te halen. Dat begint vaak met de basis, het creëren van psychologische veiligheid op de werkvloer om uiteindelijk tot die top van de Maslow pyramide uit te komen van zelfrealisatie. Daar te zijn waar je een positieve impact kan maken en te voelen dat het klopt wat je doet. Ook ik ben daar nog niet, maar ik wil met Sparkling Gems daar wel komen.

Our ability to reach unity in diversity will the beauty and the test of our civilization.

– Mahatma Gandhi

Als het aankomt op diversiteit en inclusie zijn er vele meningen en ze leiden niet allemaal naar Rome. Wat de beste manier is weet ik ook niet, in een maatschappelijk vakgebied wat zo aan verandering onderhevig is spelen politieke stromingen een belangrijke rol. Maar of je diversiteit nu benadert vanuit artikel 1 van de Grondwet of de toegevoegde waarde die het je organisatie kan bieden, het is er gewoon. Doe je er niks mee, dan ga je voorbij aan de realiteit. Geloof je dat het vanzelf wel goed komt, dan klink je naïef. Wat moet er dan gebeuren? Het ligt er maar net aan, aan wie je het vraagt.

Ik benader inclusie en diversiteit vanuit een holistisch perspectief, vanuit mijn persoonlijke visie dat sociale rechtvaardigheid centraal dient te staan. In de uitvoering van mijn opdrachten baseer ik me op de laatste wetenschappelijke inzichten. Dat betekent dat ik ook verder kijk dan ‘die nieuwe klantgroep’ vinden of ‘de gemiste groepen bereiken’. Wat zit daar echt achter? Wat is die toegevoegde waarde en hoe ga je de verbinding met je klant of nieuwe werknemer aan op de werkvloer? Welke waarde laat je nu liggen en waar ligt dat nu echt aan. Ik help je het gesprek aan te gaan en de ideeën die ergens verstopt zitten in de organisatie boven water te krijgen.

Deze missie doe ik niet alleen. Ik help juist graag mede-impactmakers. Of je je nu wel of niet zo noemt, als jij de persoon bent die het beste voor je werknemer wilt en gelooft dat een mensgerichte aanpak daarin centraal staat dan luister ik graag hoe ik kan helpen. En ook als je op zoek bent naar die ene steen om je organisatie wakker te schudden help ik je graag. Want ook een kleine steen kan een grote rimpel in het water veroorzaken.

– Met inclusieve groeten, Ashmita
Eigenaresse en creatief strateeg ‘Sparkling Gems’

LET'S CREATE POSITIVE IMPACT NOW