Diversity Summer School – Interview met… Wout van Rijkswaterstaat

Interview Diversiteit
“We staan voor enorme opgaves in Nederland waarvoor we nieuwe collega’s met verschillende perspectieven en achtergronden nodig hebben.”

In deze laatste editie alweer van de D&I Summerschool spreek ik Wout Smeets van Rijkswaterstaat. Hij heef een hart voor culturele diversiteit en ziet inclusie en diversiteit sterk hand in hand gaan.

Leuk je te spreken Wout! Hoe heeft jouw reis naar je huidige rol bij Rijkswaterstaat eruit gezien?

“Ik heb lang gewerkt voor Stichting Vluchtelingen Studenten UAF, hier heb ik 600 statushouders geholpen aan een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Ik merkte en zag dat ook bij organisaties dat hoe hoger je kwam hoe meer mensen op elkaar leken; voornamelijk man, wit en hetero. Dat viel mij op. Vanuit dat oogpunt ben ik gaan denken: dit kan gelijkwaardiger in Nederland. Zeker als het aankomt op statushouders, maar ook veel breder. Hier ben ik mij hard voor gaan maken de laatste 12 jaar met een focus op culturele diversiteit. Mijn missie binnen Rijkswaterstaat is dat we een inclusieve werkvloer creëren met ruimte voor culturele diversiteit. Ik zou het heel mooi vinden dat als ik door het bedrijfsrestaurant loop ik nog meer een afspiegeling van de samenleving zie. We staan voor enorme opgaves in Nederland en zijn bij Rijkswaterstaat hard op zoek naar verschillende perspectieven/achtergronden/ideeën.”

Wat zijn jullie ‘best practices’ binnen Rijkswaterstaat?

“Eén van de zaken waar ik aan werk is meer bekendheid creëren voor wat wij doen als Rijkswaterstaat. Niet iedereen weet dat. Beeldvorming is ook belangrijk, dit doen we door meer diverse groepen op onze website en op LinkedIn. Zo worden we meer gevonden door Nederlanders met een cultureel diverse achtergrond. We profileren ons niet als een heel multiculturele organisatie, want dat zijn we niet en dat is niet geloofwaardig. Maar we zijn wel diverser als organisatie dan de meeste mensen denken. Veel mensen hebben nog steeds het idee: bij Rijkswaterstaat werkt een homogene groep mensen, maar dat is niet meer zo. Ook hebben we een Talentenprogramma voor Statushouders, hierin begeleiden we statushouders op taal naar zakelijk Nederlands (vanaf B2). Tot B2 moeten mensen het wel zelf gedaan hebben. Daarnaast helpen we hun ook op interculturele communicatie. Hoe beweeg je in een grote organisatie van bijna 10.000 medewerkers en wat zijn de ‘ongeschreven regels’. Mensen krijgen begeleiding door een mentor en die krijgt zelf ook coaching op interculturele communicatie. Soms doen ze ook sessies samen.

Interessant zeg en duidelijke focus. Hoe krijg je mensen mee in je organisatie?

“Ja, dat is feitelijk verandermanagement. Ik sta zelf bijvoorbeeld voor meer feminiene competenties in vacatureteksten. Die ontbreken nog wel eens, hier en daar. Daarnaast vind ik ook een gebalanceerde kijk op talent belangrijk door niet alleen de focus te hebben op extraverte mensen maar ook introversie te belonen. Ik ben heel erg bezig met bewustwording creëren en hoop dat op termijn de verschillen tussen mensen nog meer worden gezien en gewaardeerd. En de veranderaars die hieraan meewerken in onze organisatie, die wil ik in het licht zetten.”

Mooi, werken met en vanuit de pioniers. Wat gaan jullie zelf doen op Diversity Day volgende week?

“Binnen Rijkswaterstaat vieren we Diversity Week. Er zijn verschillende sprekers, workshop, zoals Raisa Ghazi die de week opent met een boeiende workshop over onbewuste vooroordelen en ik organiseer een inhousedag op 6 oktober samen met Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders.  Voor andere organisaties die een invulling zoeken zou ik zeggen te beginnen met commitment vanuit de top. Dat is heel belangrijk voor dit thema.”

Mooie initiatieven en hard nodig ook voor uitdagingen waar we voor staan op het gebied van infrastructuur. Wat vind jij van deze best practices van Wout? Laat het weten in de comments!

LET'S CREATE POSITIVE IMPACT NOW